Aandacht voor jouw ontwikkeling op Mavo Muurhuizen

Iedereen is anders, dat weten wij op Mavo Muurhuizen. Daarom bieden wij elke leerling de zorg aan die hij nodig heeft om op onze school een goede schoolcarrière te hebben.

I-uren en herkansingen
Elke leerling krijgt een mentor. De mentor is jouw eerste aanspreekpunt. Als er iets niet goed gaat dan bekijkt de mentor welke hulp jij nodig hebt. Naast de mentor hebben we op onze school ook i-uren. Deze i-uren zijn er voor elke leerling. Vier dagen in de week kun je ’s ochtends twee keer een half uur een i-uur volgen bij een vak naar keuze. Bijvoorbeeld wanneer je iets nog niet helemaal hebt begrepen, maar ook wanneer je voor een vak meer uitdaging wilt.

Daarnaast mag je op onze school ook veel toetsen herkansen. Wij geloven dat je soms een foutje kunt maken en dat je de kans moet krijgen om jezelf te verbeteren.

Verschillende soorten zorg

Op onze school hebben wij een remedial teacher (RT’er). Zij begeleidt leerlingen die bijvoorbeeld dyslexie hebben. Leerlingen worden in kleine groepjes van ongeveer vijf leerlingen begeleid. Daarnaast bieden wij onze dyslectische leerlingen het gebruik van Kurzweil aan.

Op Mavo Muurhuizen hebben we ook coaches. Een coach wordt ingezet wanneer een leerling een extra onderwijsbehoefte heeft. Denk bijvoorbeeld aan een verlengde instructie, het plannen van schoolwerk of het vasthouden van de focus bij de lesstof.

Een leerlingbegeleider begeleidt leerlingen bij sociaal-emotionele problemen. Wanneer je behoefte hebt aan extra gesprekken op sociaal-emotioneel gebeid dan kun je bij hem of haar terecht. Daarnaast hebben wij ook twee vertrouwenspersonen op onze school.

Extra ondersteuning

Soms krijgt een leerling een personal coach. Dit is vaak wanneer een leerling niet voldoende ondersteuning heeft aan een coach. De personal coach richt zich op verschillende hulpvragen die gericht zijn op studievaardigheden, sociale interacties en gedragsmatige aspecten.

Zorgteam

Binnen onze school hebben wij een zorgteam. Tot het zorgteam behoren de zorgcoördinator, orthopedagoog, (personal) coach, vertrouwenspersoon, leerlingbegeleider en remedial teacher. Drie keer per jaar komen zij samen om af te stemmen op het gebied van begeleiding, deskundigheid en praktische zaken rondom de zorg. Ook is er een samenwerking met de wijkteams.