Coronavirus

12 maart 2020

Update 18 maart 2020:

Vandaag zijn we begonnen met onderwijs op afstand. De leerlingen vinden op MM24 voor elk vak een planner en maken met hulp van ouders en mentor een eigen planning voor de aankomende dagen. Alle docenten zijn op hun werkdagen beschikbaar voor vragen en zitten klaar achter hun laptop. Mentoren krijgen elke dag een mailtje met een update van hun leerlingen. Voor de examenkandidaten wordt er hard gewerkt aan een toetsrooster voor de laatste SE’s. Natuurlijk lopen we tegen hobbels aan, maar met elkaar komen we er wel uit! #samenstaanwesterk #onderwijsopafstand

Update 15 maart 2020:

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus worden ouders en leerlingen zo snel mogelijk via mail geïnformeerd.

Update 13 maart 2020:

Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd met betrekking tot Corona. In deze mail informeren wij u over wat dit voor de scholen van het Meridiaan College betekent.

Het gezondheidsaspect is voor ons leidend en wij volgen daarom de adviezen en aanwijzingen van GGD, RIVM en de regering. Tegelijk willen wij, waar mogelijk, ervoor blijven zorgen dat het leerproces van leerlingen zo goed als het kan doorgang vindt.

De school blijft open
Alle scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo blijven open. Premier Rutte geeft aan dat er op dit moment geen reden is om scholen te sluiten of andere maatregelen te nemen. Wij vragen leerlingen en medewerkers om ook op school de adviezen ter voorkoming van verspreiding van het virus op te volgen. Wij zorgen ervoor dat de school intensiever schoongehouden wordt.

Leerlingen met klachten
Iedere leerling die een van de symptomen vertoont die kunnen wijzen op het coronavirus zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts dient thuis te blijven. De normale werkwijze rond afmelden op school blijft van kracht. Een leerling die thuisblijft moet sociale contacten mijden. Volg daarbij de aanwijzingen van het RIVM / GGD op. Dit geldt uiteraard ook voor medewerkers met klachten. Het is waarschijnlijk dat door deze maatregel vaker medewerkers thuis blijven. Hierdoor zullen er mogelijk vaker lessen uitvallen. Wij vragen hiervoor om uw begrip. Een aantal van de leerlingen en medewerkers die thuisblijft heeft weliswaar verschijnselen, maar is niet ziek. Wij onderzoeken de mogelijkheden om op afstand onderwijs aan te bieden.

Grootschalige bijeenkomsten
Bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers zullen worden afgelast. De scholen zullen er verder zoveel als mogelijk voor zorgen dat leerlingen tijdens de lesdag niet in grote groepen bij elkaar komen. Dit betreft de pauzes, en ook bijvoorbeeld schoolexamens.

De nieuwe aangekondigde maatregelen zijn van kracht tot in ieder geval 31 maart 2020. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar zijn dan brengen wij u uiteraard op de hoogte.

12 maart 2020

Vanzelfsprekend houden wij de berichtgeving over het Coronavirus goed in de gaten. We begrijpen heel goed dat er zorgen zijn. Het is niet ondenkbaar dat een leerling of medewerker van Mavo Muurhuizen besmet zal worden met het virus. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en er is regelmatig contact met de GGD regio Utrecht. Mocht u nog aanvullende informatie willen lezen dan verwijs ik u graag door naar de websites van de GGD en de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html

Vanuit de GGD hebben wij het bericht ontvangen dat alle GGD verpleegkundigen en artsen momenteel ingezet worden voor het coronavirus. Hierdoor zullen zij geen scholen bezoeken. Dit betekent dat ook alle afspraken met leerlingen die al gemaakt zijn, komen te vervallen. Zodra de werkzaamheden op scholen weer opgepakt kunnen worden ontvangen de leerlingen een nieuwe uitnodiging.