De Rijke Schooldag op Muurhuizen

10 januari 2023

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien, wordt met de Rijke Schooldag in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. – Ministerie van OCW –

Op Muurhuizen vinden wij het van belang dat alle leerlingen de kans krijgen hun talenten te ontdekken en te ervaren. Ook vinden we het belangrijk dat ieder kind hieraan mee kan doen.


Kijk de video en lees onze folder om te zien hoe we dat gaan doen!

Folder “De Rijke Schooldag”