Aanmeldprocedure brugklas

Aanmelding brugklas voor het schooljaar 2023-2024 op Mavo Muurhuizen

Onze plaatsingsprocedure 

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft met een maximumaantal groepen dat zij kan plaatsen, te maken. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.  

Mavo Muurhuizen heeft plaats voor zeven brugklassen. De afgelopen jaren was er altijd voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school. We houden ons aan procedureafspraken binnen Amersfoort. Die verlangen van ons dat we vermelden wat er gebeurt als er toch een uitzonderlijk aantal leerlingen aangemeld zou worden. In dat geval is loting namelijk verplicht.

Om alles goed te laten verlopen worden in die situatie de volgende uitgangspunten gehanteerd:
. Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar
. Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dit houdt in dat er in geval van uitloting op één van de vestigingen van het Meridiaan College een plek op één van de andere vestigingen van het Meridiaan College zal worden aangeboden.

Als u vragen heeft over deze informatie, kunt u contact opnemen met Muriel van Burgsteden, coördinator aanname brugklasleerlingen. Dit kan per mail m.van.burgsteden@mavomuurhuizen.nl

De procedure aanmelding en inschrijving van Meerscholen vindt u hier.

Datum aanmelding

De basisscholen kunnen uiterlijk op 1 april 2023, of zoveel eerder als mogelijk, de aanmeldingsformulieren bij de middelbare scholen inleveren.

 

Informatiedagen

Onze informatiedagen zijn op:

  • Dinsdagavond 13 december 2022 (alleen voor ouders!)
  • Maandagavond 6 februari 2023
  • Dinsdagavond 7 februari 2023