Aanmeldprocedure brugklas

Aanmelding brugklas voor het schooljaar 2020-2021 op Mavo Muurhuizen

Onze plaatsingsprocedure 

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft met een maximumaantal groepen dat zij kan plaatsen, te maken. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.  

Mavo Muurhuizen heeft plaats voor acht brugklassen. De afgelopen jaren was er altijd voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school. We houden ons aan procedureafspraken binnen Amersfoort. Die verlangen van ons dat we vermelden wat er gebeurt als er toch een uitzonderlijk aantal leerlingen aangemeld zou worden. In dat geval is loting namelijk verplicht.

Om alles goed te laten verlopen worden in die situatie de volgende uitgangspunten gehanteerd:
. Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar
. Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dit houdt in dat er in geval van uitloting op één van de vestigingen van het Meridiaan College een plek op één van de andere vestigingen van het Meridiaan College zal worden aangeboden.

Als u vragen heeft over deze informatie, kunt u contact opnemen met Inez van Gessel afdelingscoördinator onderbouw. Dit kan telefonisch 033-4727721, maar bij voorkeur per mail i.van.gessel@mavomuurhuizen.nl

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en de aanmeldprocedure. 

Contact

Inez van Gessel:
i.van.gessel@mavomuurhuizen.nl