Bovenbouw: leerjaar 3 en 4 van de mavo

De bovenbouw vormt de laatste twee jaar van de mavo. Je kiest daarbij een leerweg: de theoretische of gemengde leerweg. En je kiest voor een sector/profiel.

Theoretische of gemengde leerweg
Je vakkenpakket in de theoretische leerweg bestaat uit vakken die je zelf kiest. Bij de theoretische leerweg volg jij 6 vakken, waarvan Nederlands en Engels verplichte vakken zijn. LO2 en Muziek kunnen ook gekozen worden als examenvakken en worden met een praktijkexamen afgesloten.

Bij de gemengde leerweg volg je 5 theoretische vakken en volg je een praktijkvak binnen het profiel Zorg & Welzijn. Een deel van het programma wordt verzorgd op het ROC.

Sector kiezen
Je kunt op Muurhuizen Theoretische Leerweg kiezen uit de volgende profielen: techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw. As je kiest voor de gemengde leerweg is het profiel Zorg & Welzijn op dit moment de enige keuze. Op dit moment wordt verkent (mede in het kader van de Nieuwe Leerweg) of er meer praktijkvakken zullen worden aangeboden in de toekomst).

Examen
De examenperiode bestaat uit leerjaar 3 en 4. In het programma van toetsing en afsluiting is terug te vinden welke toetsten meetellen voor jouw eindexamen. Daarnaast zijn er in klas 3 voortgangstoetsen die meetellen voor de overgang.

Werkwijze
In jaar 3 en 4 hebben niet alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. Dus zit je niet altijd met dezelfde leerlingen uit jouw mentorgroep in de klas. De begeleiding is vooral gericht op het halen van goede studieresultaten en het maken van juiste keuzes. We leren je steeds meer zelfstandig werken en zelf initiatief nemen. In het begin van jaar 4 gaan we op werkweek naar het buitenland.

En daarna?    
Met je diploma theoretische leerweg kan je doorstromen naar havo of naar het mbo (niveau 3 en 4). Met een diploma gemengde leerweg kan je doorstromen naar het MBO (niveau 3 en 4).

 

Contactpersoon:

Afdelingsleider mavo 3
Ewout Wessels:
e.wessels@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 4
Dionne Zeldenrijk:
d.zeldenrijk@mavomuurhuizen.nl