Bovenbouw: leerjaar 3 en 4 van de mavo

Je kiest voor een leerweg: de gemengde of de theoretische leerweg.

En je gaat kiezen voor een sector.

Theoretische Leerweg

Lesprogramma
Net als in de gemengde leerweg, bestaat in de theoretische leerweg jouw pakket uit de vakken waar
jij goed in bent en die jij leuk vindt. Het verschil is dat je niet 5 maar 6 theoretische vakken krijgt. Je
kunt LO2 (sport) of muziek in je vakkenpakket kiezen (dus de sport- of muziekrichting).

Werkwijze
In jaar 3 en 4 hebben niet alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. Dus zit je niet altijd met dezelfde leerlingen in de klas. In het begin van jaar 4 gaan we op werkweek naar het buitenland. De begeleiding is vooral gericht op het halen van goede studieresultaten en het maken van juiste keuzes. We leren je steeds meer zelfstandig werken en zelf initiatief nemen.

Rapportages
Bijna alle cijfers die je in de derde klas haalt, tellen al mee voor je eindexamen. Alle cijfers die je in de derde klas haalt, tellen al mee voor je eindexamen. Je kunt elke dag je cijfers op internet volgen.

Sector kiezen
Je kunt op Mavo Muurhuizen kiezen uit: techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw.

Examen
Je doet in het vierde jaar examen in zes vakken.

En daarna?       
Met je diploma kun je naar het havo of naar het mbo (niveau 3 en 4).

Gemengde Leerweg

Lesprogramma
Je vakkenpakket bestaat uit de vakken waar jij goed in bent en die jij leuk vindt. Ze passen ook goed bij de richting waarin je wilt doorleren en later wilt werken. Je krijgt 5 theoretische vakken en 1 vak waarin veel praktijk zit. Dit vak heet een intersectoraal vak.

Werkwijze         
In jaar 3 en 4 hebben niet alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. Dus zit je niet altijd met dezelfde leerlingen in de klas. In het begin van jaar 4 gaan we op werkweek naar het buitenland. De begeleiding is vooral gericht op het halen van goede studieresultaten en het maken van juiste keuzes. We leren je steeds meer zelfstandig werken en zelf initiatief nemen.

Rapportages    
Bijna alle cijfers die je in de derde klas haalt, tellen al mee voor je eindexamen. Alle cijfers die je in de derde klas haalt, tellen al mee voor je eindexamen. Je kunt elke dag je cijfers op internet volgen.

Sector kiezen
Bij ons op Muurhuizen kun je binnen de gemengde leerweg Zorg & Welzijn doen. Een deel van het programma is op het ROC.

Examen
Je doet in het vierde jaar examen in vijf theorievakken en één beroepsgericht vak.

En daarna?       
Met je diploma kun je naar het mbo (niveau 3 en 4).

Contactpersoon:

Afdelingsleider mavo 3
Ewout Wessels:
e.wessels@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 4
Dionne Zeldenrijk:
d.zeldenrijk@mavomuurhuizen.nl