Brugfunctionaris

Zehra Killi, brugfunctionaris

De brugfunctionaris slaat een brug tussen het onderwijs en de hulpverlening of  omgekeerd. Dit bekent dat ik veel met de zorgcoördinator overleg en indien nodig gesprekken voer met leerlingen en of hun ouders. Op basis van deze gesprekken probeer ik een inschatting te maken welk hulp mogelijk nodig is voor de leerling.

Als brugfunctionaris ben ik er ook voor ouders die in de opvoeding van hun kind tegen zaken aanlopen die te maken hebben opvoeding en de ontwikkeling van hun ‘puber’. Dat kunt u zelf doen zonder tussenkomst van school. Hiervoor kunt u met mij een afspraak maken via de mail. De afspraak vindt dan plaats op donderdagmiddag.