Brugfunctionaris

De brugfunctionaris slaat een brug tussen het onderwijs en de hulpverlening of  omgekeerd. Dit bekent dat zij veel met de zorgcoördinator overlegt en indien nodig gesprekken voert met leerlingen en/of hun ouders. Op basis van deze gesprekken probeer ze een inschatting te maken welk hulp mogelijk nodig is voor de leerling.

De brugfunctionaris is ik er ook voor ouders die in de opvoeding van hun kind tegen zaken aanlopen die te maken hebben met opvoeding en de ontwikkeling van hun ‘puber’. U kunt zonder tussenkomst van school contact opnemen.

De brugfunctionaris op Muurhuizen is Sanne Kindt.

 

Contact:

E-mailadres: s.kindt@wijkteam-amersfoort.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.