College van Bestuur

Mavo Muurhuizen valt onder de stichting Meerscholen. De tien scholen van Meerscholen staan in Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. In Amersfoort gaat het om het Corderius College, het Farel College, Het Element, Het Nieuwe Eemland, ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en het PRO33college. In Nijkerk gaat het om Accent Praktijkonderwijs en het Corlaer College; in Bunschoten-Spakenburg om het Oostwende College.   

Stichting Meerscholen wordt bestuurd door Inge Sterenborg-van der Schaaf, voorzitter van het College van Bestuur en Geert Popma, lid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur oefent het bevoegd gezag uit, is eindverantwoordelijk voor het geheel van de onderwijsinstelling en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur, de schooldirecties en de Raad van Toezicht worden ondersteund door de medewerkers van het stafbureau. Dit bureau is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over nota’s en verzekeringen. 

Voor alle overige administratieve zaken kunt u contact opnemen met de administratie van Mavo Muurhuizen. 

 Het correspondentieadres van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en het Stafbureau is: 

Meerscholen
Postbus 637
3800 AP Amersfoort
Telefoon: 033 4613253
E-mail: info@meerscholen.nl