College van Bestuur

Mavo Muurhuizen valt onder het Meridiaan College. Het bevoegd gezag van het Meridiaan College wordt gevormd door het College van Bestuur. Dit college bestaat uit:

  • de heer Popma, voorzitter
  • de heer Reijmerink, lid College van Bestuur

Daarnaast kent het Meridiaan College een Raad van Toezicht.

  • de heer Van Driel is hiervan de voorzitter.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Centraal Bureau. Dit bureau is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over nota’s en verzekeringen.
Voor alle overige administratieve zaken kunt u contact opnemen met de administratie van Mavo Muurhuizen.

Het correspondentieadres van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en het Centraal Bureau is:
Stichting Meridiaan College
Postbus 637
3800 AP Amersfoort
Telefoon: 033 4613253
E-mail: info@meridiaan-college.nl