Decaan havo

Het decanaat van havo op Muurhuizen:

De decaan/LOB-coördinator (Loopbaan, Ontwikkeling, Begeleiding) begeleidt in samenwerking met de mentor de leerlingen in hun beroepskeuze en hun vervolgopleiding.

De LOB- coördinator van de havo, Mevrouw Van Viegen, is beschikbaar voor advies voor leerlingen en hun ouders. Mevrouw van Viegen is per mail bereikbaar: l.van.viegen@mavomuurhuizen.nl

 

Diverse informatie:

Profiel Economie & Maatschapppij

Het profieldeel Economie en Maatschappij bij de havo op Muurhuizen bestaat uit de volgende vakken:

Gemeenschappelijk deel: Engels; Nederlands; Profielwerkstuk; Rekentoets; Maatschappijleer

Profielvakken verplicht: Economie; Wiskunde A; Geschiedenis.

Profielvak keuze: Maatschappijwetenschappen

Vrije deel ( 1 keuze): Duits; Frans; Biologie; Management en Organisatie.

 

Open dagen & Voorlichtingsdagen

Een actueel overzicht van alle Open dagen bij hogescholen en universiteiten kun je o.a. vinden op https://www.studiekeuze123.nl/  “Open dagen”, Voorlichtingsdagen of ‘Meeloopdagen’ vormen een zeer belangrijke schakel in het keuzeproces. Zo’n reisje naar Utrecht, Zwolle, Amsterdam, het bijwonen van een college, het luisteren naar een voorlichter, het praten met docenten en studenten, het rondlopen in het gebouw van een Hogeschool is vaak van beslissende invloed op de keuze.

In het LOB- programma is het bezoeken van één of meer open dagen verplicht, maar de mentor en decaan raden de leerlingen dringend aan extra meeloopdagen te bezoeken. Voor het bezoeken van een meeloopdag moet, als het een lesdag betreft, vrij gevraagd worden bij de havo coördinator de heer Van de Belt.

Op MM24 kan je ook de keuzegids HBO opleidingen bekijken.

Studiefinanciering

Jonger dan 18 jaar?

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die 16 en 17 jaar zijn, geldt de Wet Tegemoetkoming Studiekosten (WTS 18-). Of men in aanmerking komt voor deze regeling, hangt af van het belastbaar inkomen van de ouders en van het aantal kinderen dat financieel van hen afhankelijk is. https://www.duo.nl/particulier/scholier/
18 geworden en nog op school?

Leerlingen van 18 jaar en ouder vallen ook onder de Wet Tegemoetkoming Studiekosten (VO 18+). Zij kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen i.v.m. het vervallen van de kinderbijslag. Daarnaast kan, afhankelijk van het inkomen van de ouders, een tegemoetkoming in de directe studiekosten worden toegekend. Wie al bij de Informatie Beheer Groep bekend was via de WTS 18-, krijgt automatisch de benodigde papieren voor het aanvragen van de basistoelage 18+ thuisgestuurd.

Let op: 17-jarigen die nog niet bekend zijn bij de Informatie Beheer Groep.

Met ingang van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag, stopt de kinderbijslag (en eventuele Tegemoetkoming Studiekosten VO 18-). Wegens de tijdrovende administratieve afhandeling moet je minstens 3 maanden voordat je 18 wordt, de Tegemoetkoming Studiekosten VO 18+ aanvragen.

Alles over studiefinanciering in het Hoger Onderwijs en het Secundair Beroeps Onderwijs in Nederland of buitenland is te vinden op de Internetsite van Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl

Contact decaan havo:

l.van.viegen@mavomuurhuizen.nl