Dyscalculie

Rekenen neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Aan het einde van hun schoolcarrière moeten alle leerlingen in het vmbo minimaal het 2F-niveau behalen.

Wanneer leerlingen veel moeite hebben met rekenen, maken we gebruik van het protocol voor dyscalculie. Hierin staan verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om een aangepaste rekentoets af te nemen en/of extra tijd te krijgen.

Wanneer u twijfelt of uw kind misschien dyscalculie heeft, neemt u dan contact op met onze zorgondersteuner de heer J. Lustenhouwer.

Contact zorgondersteuning:
de heer J. Lustenhouwer
j.lustenhouwer@mavomuurhuizen.nl