Gezonde schoolkantine

Onze Visie
Op Mavo Muurhuizen willen wij graag een gezonde leefomgeving vormen waarin wij onze leerlingen een stukje meegeven over gezonde voeding, gezond leven en veiligheid. Wij besteden aandacht aan educatie, aan een gezonde omgeving en aan sportactiviteiten. Verder willen we ook een veilige omgeving zijn waarin leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar omgaan.

Educatie
In de schoolregels staat omschreven hoe wij een veilige schoolomgeving zijn met duidelijke regels en afspraken. De school en het schoolplein zijn rookvrij en we zijn een alcoholvrije school. Er is een verbod op grootverpakkingen, energiedrankjes en frituurproducten van buiten de school. In de lessen biologie en tijdens de lessen zorg en welzijn wordt jaarlijks aandacht besteed aan een gezonde levensstijl.

In de mentorlessen wordt regelmatig stil gestaan bij de gevaren van alcohol en drugsgebruik, hierover wordt informatie verstrekt. De ouderraad verzorgt ieder jaar een themavond over dit onderwerp. In leerjaar 4 maken leerlingen kennis met vele sporten om zich zo een beeld te vormen van welke vorm van beweging bij hen past. Het streven is om een sportoriëntatie in de tweede klas vorm te geven. Leerlingen stoppen namelijk vaak na de brugklas met actief sporten.

Omgeving
De schoolkantine voldoet aan de richtlijn van het Voedingscentrum, Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De aankleding in de kantine verleidt leerlingen tot een betere keuze. Klik hier voor het menu.

Er is een vrij toegankelijk watertappunt in de kantine en duurzame flesjes kunnen voor een laag bedrag gekocht worden. De flesjes zijn van hard pvc.Ook biedt de kantine groenten en fruit aan. De prijzen van de gezonde artikelen zijn tegen kostprijs. De overheadkosten van de kantine worden door de school gedragen.

Zowel leerlingen als de ouderraad worden betrokken bij het aanbod van de kantine. Het aanbod van de kantine en de automaten wordt middels een kantinescan jaarlijks getoetst. De uitslag wordt gerapporteerd aan de directie. In 2018 hebben wij als school de Zilveren Schaal behaald en sinds 2019 hebben wij de Gouden Schaal overhandigd gekregen vanuit het Voedingscentrum.

Signalering

De school doet tweejaarlijks mee aan het onderzoek Schoolkracht van de GGD en de periodieke onderzoeken door de GGD.

We nemen deel aan het onderzoek van de Vrije Universiteit naar het eetgedrag en het rookgedrag van leerlingen. We nemen tweejaarlijks een veiligheidsmonitor af.