Herkansingen

Uitgaande van onze onderwijsfilosofie, die er op gericht is de individuele leerling zolang en zoveel mogelijk kansen te bieden, is een systeem van herkansingen een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Herkansingen bieden namelijk mogelijkheden om:

  • differentiërend in de klas te kunnen optreden
  • het selectiesysteem voor de leerlingen minder bedreigend te maken
  • de faalangstige leerling te leren met die angst om te gaan
  • de motivatie te bevorderen
  • leerlingen individueel te begeleiden
  • vergissingen, door de leerlingen gemaakt, te herstellen.

Herkansingen worden afgenomen in speciaal daarvoor ingestelde herkansingsuren. In klas 1 en 2 is het verplicht alle onvoldoendes voor repetities te herkansen (en daarvoor een i-uur te volgen). In klas 3 en 4 hebben leerlingen de mogelijkheid per vak minstens 1 repetitie per periode te herkansen (vastgelegd in het PTA).

Herkansingsuren voor de onderbouw zijn:

  • maandag het 8e en 9e uur
  • dinsdag om 15.00 uur

De leerlingen dienen van tevoren aan de vakdocent kenbaar te maken wanneer ze willen herkansen.