Herkansingen

Binnen onze manier van lesgeven gaan wij uit van het bieden van kansen en mogelijkheden. Hierbij hoort de mogelijkheid om toetsten te mogen herkansen. Met het aanbieden van herkansingen hopen wij het volgende te bereiken:

  • Leerlingen extra te kunnen begeleiden op stof die nog onvoldoende wordt beheerst.
  • Een leerling nogmaals de kans geven om aan te tonen de stof te beheersen.
  • Motivatie te bevorderen
  • Faalangstige leerlingen te leren met die angst om te gaan.

Herkansingen worden afgenomen in speciaal ingerichte uren. Deze uren zijn op maandag het 6de en In klas 1 en 2 stimuleren we leerlingen om een onvoldoendes te herkansen. In klas 3, 4 en op de havo zijn er speciale herkansingsregelingen. Deze regelingen zijn opgenomen in het PTA.

Als een leerling wordt uitgenodigd voor een herkansingsmoment, dan wordt dit een verplicht uur voor de leerling. Een leerling moet hier dus aanwezig zijn. Als een leerling zonder geldige reden niet op een herkansingsmoment aanwezig is, vervalt het recht op de herkansing.

De herkansingsuren zijn:

  • Maandag lesuur 6 en 7
  • Dinsdag lesuur 7