Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Als leerlingen van school gaan, zijn zij:

  • Vaardig in leren
  • Klaar voor het vervolg van hun keuze
  • Mensen met zelfkennis en zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijke burgers die waardevol bijdragen

Met onze kernwaarden en kernkwaliteiten geven we invulling aan dit doel.

 

Kernwaarden

 Slim vertrouwen[1] Betrouwbaarheid; wij bieden een veilige leeromgeving met een duidelijke structuur en duidelijke verwachtingen. Dit leidt tot voorspelbaarheid en vertrouwen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We vertrouwen in de competenties en kwaliteiten van onszelf en de ander.

Groei; We werken vanuit de growth mindset[2]. Wij hebben aandacht voor ontwikkeling, voor het proces, voor de toekomst, voor verbetering van onszelf en de leerling. We waarderen wat goed gaat. We hebben bewust vertrouwen in onszelf en de ander.

Verbinding; we werken samen, met elkaar, met ouders, met leerlingen, met de omgeving. Ons onderwijs staat niet op zichzelf maar de omgeving, maatschappelijke ontwikkelingen betrekken we hierbij. We leggen verbanden tussen de verschillende vakken en tussen vaardigheden. We werken vanuit samenhang.

Betekenisvol; we bieden uitdagend onderwijs waarbij de leerling zelf aan zet kan en mag zijn. We zijn ons ervan bewust dat we ertoe doen en dat wij betekenis geven aan het onderwijs aan de leerling.


[1] Covey, speed of trust, 2012

[2] Dweck, 2006