I-uren

Elke ochtend, behalve op dinsdag, kan een leerling tussen 08.15-09.15 uur naar een i-uur  (informatie-uur). Een leerling kan dan naar een docent naar keuze om daar (extra) uitleg te vragen. Bij het maken van het i-urenrooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheid voor de leerling om alle dagen een i-uur in een bepaald vak te volgen. Als de eigen docent er niet is, is er in het algemeen wel een andere docent aanwezig van dezelfde vaksectie.

Op dinsdag zijn er geen i-uren omdat op dinsdag alle leerlingen om 15.00 uur uit zijn. Dit in verband met de werkmiddag van alle docenten op die middag.

Om leerlingen maximaal de gelegenheid te geven een i-uur te bezoeken, beginnen de eerste lessen op het normale lesrooster om 09.15 uur.

Voor leerlingen met een LWOO-indicatie zijn nog eens speciale LWOO i-uren.