I-uren

Op maandag, woensdag en vrijdag kan een leerling tussen 08.15-08.45 uur en/of 08.45-09.15 uur naar een i-uur  (informatie-uur). Een leerling kan dan naar een docent naar keuze om daar (extra) uitleg te vragen. Bij het maken van het i-urenrooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheid voor de leerling om alle dagen een i-uur in een bepaald vak te volgen. Als de eigen docent er niet is, is er in het algemeen wel een andere docent aanwezig van dezelfde vaksectie.

Leerlingen gaan naar i-uur op uitnodiging van een docent of melden zichzelf aan.
Op dinsdag zijn er geen i-uren omdat op dinsdag alle leerlingen om 15.00 uur uit zijn. Dit in verband met de werkmiddag van alle docenten op die middag.

Om leerlingen maximaal de gelegenheid te geven een i-uur te bezoeken, beginnen de eerste lessen van het normale lesrooster op maandag, woensdag en vrijdag om 09.15 uur.