Internationalisering

“De leerling van Mavo Muurhuizen zal vier jaar lang werken aan zijn/haar eigen wereldvisie en zo ook een goed voorbereid zijn voor de vervolgopleiding.
Dit programma zal vier jaar lang toewerken richting het behalen van het diploma, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld met inzicht in eigen sterke en zwakke punten en een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Bovendien bouwt de leerling een internationaal georiënteerd netwerk op, waarbij zij ook veel verantwoording dragen voor hun eigen ontwikkeling.

Onze leerlingen zullen opgeleid zijn met een wereldvisie, een kritische houding ten aanzien van hun wereldburgerschap ontwikkelen en de benodigde vaardigheden beheersen. De leerling zal opgeleid zijn voor het leven na school en zal zelfredzaam zijn en blijven binnen een breed en zeer sterk veranderende maatschappij.”

Volgens ons heeft het internationaliseringsprogramma veel meerwaarde voor zeer veel verschillende factoren, namelijk:

Meerwaarde van de leerling
Kritisch en wereld georiënteerd
Breed scala aan vaardigheden
Portfolio met bewijslast
Meerwaarde voor het examen
Positief zelfbeeld met zelfkennis
Zelfredzaamheid en voorbereiding op de toekomst

Feitelijk gezien kunnen alle bovenstaande aspiraties samengevat worden in één figuur, waarbij de leerling centraal staat. De radiaal eromheen staat voor de vier fases die de leerling doorloopt (al dan niet gelijktijdig. De leerling zal eerst zelf, vervolgens zullen zij ervaringen opdoen met vaardigheden die aansluiten bij hun verwachtingen. Dit kan gemakkelijk vertaald worden naar internationaal georiënteerde opdrachten, waarbij zij zelf voor de transfer zorgen vanuit het vakonderwijs naar het wereld/mensonderwijs. Uiteindelijk zullen de leerlingen de meerwaarde ontdekken van hunzelf en/of de activiteit. Dit bied weer mogelijkheden voor het zelf reflecteren en ontwikkelen.

Figuur 1: Symbolische weergave van aspiraties

Internationalisering in vier jaar tijd:

De leerlingen volgen vier jaar lang een zeer divers programma, waarbij er elk jaar een uitbreiding plaats zal vinden die een groter beroep op hun vaardigheden zal doen.  Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Internationaal georiënteerde dagprogramma’s voor leerjaar 1
  • Een wederzijds uitwisselingsprogramma met partnerscholen door heel Europa.
  • Reizen naar diverse Europese steden om meer te leren over de cultuur, levensstijl en onderwijssoorten van Europese studiegenoten.
  • Mogelijkheid tot het reizen voor, en samenwerken met, goede doelen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
  • Uitdagende samenwerkingsprojecten met scholen door heel Europa, waaronder brievenprojecten.
  • Uitdagende dagexcursies naar verschillende Europese steden.

Al met al kansen genoeg om per leerling een individueel georiënteerd ontwikkelingsprogramma samen te stellen, waarbij iedereen voldoende kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen binnen zijn/haar eigen grenzen.

Muurhuizen staat voor vertrouwen, veiligheid en kleinschaligheid. De leerling zal de wereld ontdekken vanuit deze kernwaardes . De leerlingen ontdekken de wereld vanuit de veiligheid van Muurhuizen, bovendien is internationaliseren geen must, maar een eerste levensbehoefte van gepassioneerd en toekomstgericht onderwijs!

Contactpersonen:

De heer Blok
l.blok@mavomuurhuizen.nl

Mevrouw E. Blom
e.blom@mavomuurhuizen.nl