Kluisborg en huur

Om waardevolle spullen veilig op te kunnen bergen krijgt iedere leerling een kluisje. Hiervoor wordt per schooljaar wordt €10,00 huur berekend. Dit bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage. Ook wordt er borg in rekening gebracht. Dit bedrag wordt bij het verlaten van de school en na inlevering van de kluissleutel terugbetaald.