Kurzweil

Kurzweil startbijeenkomst dit jaar verlaat. 

De jaarlijkse start en informatie bijeenkomst van het taal-/spraakprogramma Kurzweil is dit jaar verlaat. In plaats van direct na de Herfstvakantie gaat het nu plaats vinden op 8 december. 
De eerstejaars en instroomleerlingen met dyslexie krijgen voor deze bijeenkomst vanzelf een uitnodiging.

Kurzweil op Mavo Muurhuizen

Op Mavo Muurhuizen krijgen dyslectische leerlingen de gelegenheid om gebruik te maken van Kurzweil. Dit is een programma dat tekst omzet naar spraak. Naast de voorleesfunctie ondersteunt het programma ook bij het maken van samenvattingen en mindmaps. Het kan bij alle talen worden ingezet en heeft onder andere een woordenboekfunctie. Doordat het programma de belemmering bij het technisch lezen wegneemt, kan de leerling alle energie en aandacht stoppen in het begrijpend lezen en leren. Het programma kan worden gebruikt in de les, bij het maken van huiswerk en bij de afname van toetsen.

Alle leerlingen die een eigen licentie voor het programma hebben, kunnen kosteloos hun schoolboeken digitaal geleverd krijgen. Hiervoor kunnen zij terecht bij mevrouw Y. Liefting.

Leerlingen die via school een licentie willen verkrijgen, kunnen door hun ouders worden aangemeld bij mevrouw Post. Het gebruik van zo’n licentie kost € 50,– per schooljaar. De digitale schoolboeken zijn daarbij inbegrepen.

Leerlingen die nog niet bekend zijn met Kurzweil, kunnen een training van 2 lesuren (verspreid over 2 weken) krijgen. In een periode van 3 à 4 weken kunnen ze gratis kennismaken met het programma. Daarna kan besloten worden of hij/zij verder gebruik wil maken van het programma.

Ouders en leerlingen worden per mail uitgenodigd voor een startbijeenkomst: na deze bijeenkomst kunnen ouders hun zoon/dochter aanmelden voor de training.

Wat betreft het maken van toetsen in Kurzweil zijn er de volgende spelregels:

Een leerling mag Kurzweil gebruiken in de klas en/of bij toetsen van alle vakken waarbij het gaat om grote leesonderdelen. Voor de talen betekent dit de leestoetsen en voor de zaakvakken betekent dit toetsen (dus niet de SO’s). De leerling geeft het gebruik maken van Kurzweil voor toetsen zelf tijdig aan naar vakdocenten. Docenten hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid en ondersteunen leerlingen hierin.  De leerlingen kunnen als ze gedurende hun schooltijd gebruik hebben gemaakt van Kurzweil ook voor de eindexamens gebruikmaken van het programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mevrouw Y. Liefting:
y.liefting@mavomuurhuizen.nl