Leef- en gedragsregels

Leef- en gedragsregels op Mavo Muurhuizen 2020-2021

Onze leefregels:
• Op onze school krijgt iedereen gelijke kansen op goed onderwijs.
• We gaan met elkaar om op basis van wederzijds begrip en respect.
• We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor onze school.
• Regels staan niet alleen maar op papier, ons gezonde verstand bepaalt vooral de regels.

Dat betekent:
Dat we ervoor zorgen dat iedereen optimaal kan leren:
− Je luistert naar de aanwijzingen van docenten en ander personeel.
− Je bent op tijd in de les.
−Geluid- en beeldopnames binnen het schoolterrein zijn alleen na toestemming toegestaan.
− Alleen als een docent toestemming geeft, mag je mobieltjes in de les gebruiken.
− Je eet en drinkt niet tijdens de les.
− Jassen horen niet in het klaslokaal en petten zijn af.
− Je zit tijdens lesuren in een lokaal. Bij lesuitval/tussenuren zit je in de aula, studiekamer of op het studieplein.
− Binnen 15 minuten nadat je laatste les of schoolafspraak is afgelopen, ga je weg van school en blijf je niet hangen bij het hek.
− Je gebruikt je gezonde verstand, dan weet je vaak zelf ook wel wat storend gedrag zou kunnen zijn.

Dat we zorgvuldig met elkaar en met onze spullen omgaan:
− Je houdt je aan taalgebruik dat we als ‘gewoon’ ervaren.
− Je dreigt en bedreigt niet. Je probeert ook niet leerlingen op te zetten tegen anderen.
− Je ruimt je rommel op en je werkt mee aan je corveetaak. Je vernielt je eigen en andermans spullen niet.
− Je helpt een ander als dat nodig is. Je valt anderen niet lastig.
− Je neemt geen bekenden van buiten school mee het plein op of het gebouw in.
− Je blijft tijdens je lesdag op school.
− Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen (waardevolle) spullen.

We houden ons aan regels en afspraken: (zie hiervoor ook de schoolgids en onze website)
− Als je het ergens niet mee eens bent, dan bespreek je dat. Eerst met de docent, dan met je mentor en als het dan nog niet
opgelost is met de afdelingscoördinator. Als iets niet kan wachten, dan mag je naar de leider van de dag.
− Je houdt je aan afspraken die je maakt. Je mag verwachten dat docenten en ander personeel dit ook doen.
− Je laat afwezigheid op tijd melden door je ouders/verzorgers. Dat kan via onze website.
− Betermelden doe je bij de verzuimcoördinator met een briefje van je ouders. Ziekmelden tijdens de al begonnen lesdag, doe je
ook bij de verzuimcoördinator.
−Onze school is rookvrij. Binnen het schoolterrein en in het zicht van school wordt niet gerookt.
− Energydrankjes en grote hoeveelheden frisdrank en zoutjes/snoep zijn niet toegestaan.
− Als je uit de les verwijderd bent haal je altijd een gele kaart, je vult deze in en bespreekt het met de docent.

Pauzeplekken:
− Met droog weer pauzeren we buiten.
− Alleen de bovenbouwleerlingen mogen in de grote pauze van het plein af. In de kleine pauze en tijdens tussenuren blijft iedereen op school.
Binnen: De aula, het stukje buiten de aula voor de kantine, de ruimte bij de voordeur tot aan de klapdeuren en in de studiekamer. Je mag naar de leerlingen wc bij de medewerkerskamer. Je mag niet hangen in de gangen.
Buiten: Grasveld bij de tafeltjes (niet achter de schoolgebouwen). In de grote pauze: pannaveld.
Tussenuur: Alle pauzeruimtes + het studieplein. (Niet heen en weer lopen.)

Sancties (straf):
− Je werkt mee om problemen samen goed op te lossen. Als je je niet aan de regels of afspraken houdt, dan kunnen er sancties
volgen. Een docent/ medewerker bepaalt deze in eerste instantie zelf.
− Bij te laat komen zal je eerder op school moeten komen. Op de website staan de regels over ongeoorloofd (niet geldig)
verzuim. Ook andere protocollen en sanctiemogelijkheden zijn daar te vinden.
− Als je uit een les wordt verwijderd, zal de docent dit registreren in Magister. Je haalt de Gele Kaart bij de verzuimcoördinator en beantwoordt de vragen van de Gele Kaart in de aula. Na de les los je het op met de docent. Afhankelijk van de oorzaak en je meewerkende houding kan de sanctie anders uitvallen. Dit bepaalt de docent.
−Geen Gele Kaart halen kan niet. Daarmee geef je aan het conflict niet op te willen lossen. Je laat daarmee ook niet je eigen
kant van het verhaal weten.
− Je bent tot één uur na je laatste les beschikbaar voor school. Houd daar rekening mee als je bijvoorbeeld een bijbaantje zoekt.