Leerlingbegeleiding

Mevrouw E. Jansen is onze leerlingbegeleider.  Zij begeleidt leerlingen die problemen hebben. De problemen kunnen o.a. zijn faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld, vriendschap sluiten en onderhouden, problemen in de thuissituatie. In een aantal individuele gesprekken zal de leerlingbegeleider de leerling ondersteunen. Ook is het mogelijk dat de leerling mee doet aan een korte sociale vaardigheids- of faalangsttraining. De leerlingbegeleider overlegt in sommige gevallen met het Zorg Advies Team (ZAT) waarin externe deskundigen zitting hebben. Leerlingen kunnen op eigen initiatief een afspraak maken of op advies van hun mentor.

Contactpersoon:

Mevrouw E. Jansen: e.jansen@mavomuurhuizen.nl