Leerlingenraad

“Leerlingen in de leerlingenraad hebben een belangrijke functie binnen de school. Zij zorgen er namelijk onder andere voor dat de ideeën en activiteiten die spelen onder leerlingen wordt gecommuniceerd naar de docenten. Denk bijvoorbeeld aan een thema voor een schoolfeest. De leerlingen in de raad weten wat er speelt en kunnen dus de ideeën tot uitwerking brengen. Ook geeft de leerlingenraad adviezen aan de medezeggenschapsraad.

Leerlingen die in de raad zitten leren in een groep met verschillende leeftijden, hoe zij ideeën kunnen maken en uitwerken. Ook leren ze vergaderen, binnen de groep. Één keer per jaar organiseert LAKS een training voor de raad om beter te worden.

Op Mavo Muurhuizen wordt er ook een leerlingenforum georganiseerd. Tijdens een forum geven leerlingen hun mening over een door de schoolleiding gekozen thema. Bij een forum is elke leerling van school welkom. Het doel is dat de schoolleiding de meningen van leerlingen kan verwerken in het ontwikkelen van de school.

Leerlingen die meedoen aan een forum leren hun mening zo duidelijk mogelijk te formuleren en kunnen de meningen van hun klas en leerjaar vertegenwoordigen.”

Heb je tips of vragen dan kun je terecht bij mevrouw P. van Deursen, zij is de contactpersoon: p.van.deursen@mavomuurhuizen.nl

Contact leerlingenraad:

mevrouw P. van Deursen

p.van.deursen@mavomuurhuizen.nl