Leermiddelen

Voor het aanschaffen van schoolboeken hebbe we een overeenkomst gesloten met Iddink. Zij verzorgen voor ons de boekenpakketten en bieden ouders de gelegenheid om ook de aanvullende leermiddelen bij hen te bestellen. De schoolboeken zijn grotendeels “gratis”. De rekening hiervan wordt door Iddink naar school gestuurd en door school betaald.

Een aantal kosten zijn voor rekening van de ouders. Hiervoor krijgen de ouders rechtstreeks van Iddink een rekening:

  • Leermiddelen die niet via de reguliere bestelling van de leermiddelenlijst gaan bij de start van het schooljaar. Dat kan b.v gaan om leermiddelen die later bij besteld worden, na b.v. een wisseling van vak.
  • Boeken die niet worden ingeleverd of beschadigd worden ingeleverd.
  • Atlassen, woordenboeken en een rekenmachine als deze via Iddink worden besteld. Dit geldt ook voor andere zaken die Iddink aanbiedt buiten het normale boekenpakket.

Het bestellen en eventuele betalingen regelt u rechtstreeks met Iddink. Dit gaat buiten de school om. Hun website is: www.iddink.nl.

U kunt natuurlijk wel altijd met vragen over de boekenlijst bij ons terecht.

Elke leerling heeft een laptop nodig. Je neemt hiervoor je eigen laptop mee naar school. Naast de laptops werk je ook met boeken en schriften. Wij zorgen ervoor dat dit goed afgewisseld wordt. We stellen geen heel hoge eisen aan de laptop die je nodig hebt.
Aandachtspunten voor de aanschaf van een laptop vind je in ons informatieboekje, het “Blauwe boekje”.

Mocht het om wat voor een reden dan ook echt niet lukken om een laptop aan te schaffen, dan kunnen we samen kijken welke oplossingen er zijn. Een optie kan misschien zijn om via Stichting Leergeld een laptop aan te schaffen