Leermiddelen

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 zijn de schoolboeken voor de ouders grotendeels “gratis”. De rekening hiervan wordt door Iddink naar de school gestuurd en door de school betaald. De volgende kosten blijven/zijn voor rekening van de ouders. Hiervoor krijgen de ouders wél een rekening van Iddink:

– Een bijdrage in de bezorgkosten van het boekenpakket. Zelf ophalen bij Iddink in Ede is daarmee niet nodig.
– De boeken van een vak dat vrijwillig wordt gekozen als extra vak buiten het verplichte pakket. Per vak gaat het om een bedrag van € 35,–.
– Atlassen, woordenboeken en een rekenmachine als deze via Iddink worden besteld. Dit geldt ook voor andere zaken die Iddink aanbiedt buiten het normale boekenpakket.

Het bestellen en de betaling regelt u rechtstreeks met Iddink. Dit gaat buiten de school om. Hun website: www.iddink.nl. U kunt natuurlijk wel altijd met vragen over de boekenlijst bij ons terecht.

Je neemt je eigen laptop mee naar school. Dit zorgt voor veel afwisseling in de les. Ook leer je hiermee meer zelfstandig te werken en sluit de les beter aan bij wat er nu rond om ons heen gebeurt. Naast de laptops werk je ook met boeken en schriften. Wij zorgen ervoor dat dit goed afgewisseld wordt. We stellen geen heel hoge eisen aan de laptop die je nodig hebt.
Aandachtspunten voor de aanschaf van een laptop vind je in ons informatieboekje, het “Blauwe boekje”.

Mocht het om wat voor een reden dan ook echt niet lukken om een laptop aan te schaffen, dan kunnen we samen kijken welke oplossingen er zijn.