Maatschappelijke stage

Alle derdejaarsleerlingen lopen in het derde jaar 30 uur maatschappelijke stage (MaS). Dat houdt voor de leerlingen in dat zij vrijwilligerswerk gaan doen in voornamelijk de sociale beroepssector. Het geeft ze een unieke kans om over de schouders van bijvoorbeeld kinderdagverblijfjuffen en sporttrainers mee te kijken.
Ouders en stagebegeleiders ontvangen een brief waarin de maatschappelijke stage wordt toegelicht en waarin staat wat van de leerlingen verwacht wordt.

Mavo Muurhuizen is een van de weinige scholen in Amersfoort die de leerlingen zelf een stageplek laat zoeken. Wij achten onze leerlingen zeer goed in staat om zelf een plek te regelen, maar mocht dat problemen opleveren dan kunnen ze ook solliciteren op stageplekken binnen school of zijn wij bereid om te helpen bij het overreden van de mogelijke stagebegeleider. Indien nodig maken wij ook gebruik van stagemakelaars als Matchpoint of zoeken we direct contact met de stageadressen.