Onderbouw: leerjaar 1 en 2

Lesprogramma

Eerst zorgen we ervoor dat je je prettig voelt op school. We wijzen je de weg. We leggen uit hoe je omgaat met een lesrooster, met de agenda, met huiswerk en met elkaar.

Je krijgt allerlei vakken. Daarin zit veel regelmaat. Je krijgt instructie, lesstof wordt herhaald. Je hebt uren om te leren, uren voor individuele begeleiding, uren om proefwerken te herkansen.

Werkwijze

We hebben oog voor elke leerling. Je wordt goed begeleid. We controleren of je opdrachten goed uitvoert. We kijken of je een actieve werkhouding hebt en of je vorderingen maakt. En hoe je sociale gedrag is in de klas.

Je krijgt les in een klas. Je werkt soms wel in kleine groepen. Je leert wat je eigen talenten zijn. Je leert deze ook in een groep te gebruiken. Samenwerken is heel belangrijk.

In jaar 1 en 2 helpt je docent nog veel. Alle leerstof krijg je in overzichtelijke stukjes. Soms haal je een onvoldoende voor een proefwerk. Dat hoeft niet erg te zijn. Als je een herkansing moet doen, krijg je eerst extra uitleg tijdens een i-uur.

Magister

Op Magister kun je dagelijks je cijfers volgen. Ook kun je zien welke toetsen je nog moet inhalen of kunt herkansen. In de agenda zie je wanneer je welke lessen hebt.

Contactpersoon:

Afdelingsleider mavo 1 
Roel van de Belt
r.van.de.belt@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 2
Ewout Wessels
e.wessels@mavomuurhuizen.nl