Organisatie

Mavo Muurhuizen is onderdeel van Meerscholen. Mavo Muurhuizen is een kleine school. Er zijn ongeveer 750 leerlingen.

Onze opleidingen:
– Vmbo theoretische leerweg (vmbo-tl).
– Kadermavoklas. Dit is een samenwerking met het Element. Leerjaar 1 en eventueel 2, daarna gaat leerling naar vmbo-t of vmbo-gl op Muurhuizen, of naar vmbo-k op het Element.
– Vmbo gemengde leerweg zorg en welzijn breed vanaf leerjaar 3 (vmbo-gl, z&w).
– Havo (alleen) klas 4 en klas 5, profiel economie en maatschappij.

De klassen tellen maximaal 26 leerlingen.
In leerjaar 3 en leerjaar 4 kunnen bij sommige vakken maximaal 28 leerlingen in een lesuur zijn.

De schoolleiding van Mavo Muurhuizen bestaat uit:

Directeur
Mevrouw S. Berk:
s.berk@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 1
De heer R. van de Belt:
r.van.de.belt@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 2
De heer H. de Klerck:
h.de.klerck@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 3
De heer E. Wessels:
e.wessels@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 4 en H4/H5 
Mevrouw D. Zeldenrijk:
d.zeldenrijk@mavomuurhuizen.nl