Organisatie

Mavo Muurhuizen is onderdeel van het Meridiaan College. Mavo Muurhuizen is een kleine school. Er zijn ongeveer 700 leerlingen.

Onze opleidingen:
– Vmbo theoretische leerweg (vmbo-tl).
– Vmbo gemengde leerweg zorg en welzijn breed vanaf leerjaar 3 (vmbo-gl, z&w)
– Havo (alleen) klas 4 en klas 5, profiel economie en maatschappij.

De klassen tellen maximaal 26 leerlingen.
In leerjaar 3 en leerjaar 4 kunnen bij sommige vakken maximaal 28 leerlingen in een lesuur zijn.

De schoolleiding van Mavo Muurhuizen bestaat uit:

Directeur a.i                            : mevrouw M. de Heide
m.de.heide@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider onderbouw : de heer H. de Klerck
h.de.klerck@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider bovenbouw : mevrouw M. Bergman
m.bergman@mavomuurhuizen.nl

Contact

Directeur a.i.
m.de.heide@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider onderbouw
h.de.klerck@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider bovenbouw
m.bergman@mavomuurhuizen.nl