Organisatie

Mavo Muurhuizen is onderdeel van het Meridiaan College. Mavo Muurhuizen is een kleine school. Er zijn ongeveer 750 leerlingen.

Onze opleidingen:
– Vmbo theoretische leerweg (vmbo-tl).
– Vmbo gemengde leerweg zorg en welzijn breed vanaf leerjaar 3 (vmbo-gl, z&w)
– Havo (alleen) klas 4 en klas 5, profiel economie en maatschappij.

De klassen tellen maximaal 26 leerlingen.
In leerjaar 3 en leerjaar 4 kunnen bij sommige vakken maximaal 28 leerlingen in een lesuur zijn.

De schoolleiding van Mavo Muurhuizen bestaat uit:

Directeur
Mevrouw S. Berk:
s.berk@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider brugklas
Mevrouw I. van Gessel:
i.van.gessel@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 2 en 3
de heer K. Siersma:
k.siersma@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 4 en havo 4 en 5
de heer H. de Klerck:
h.de.klerck@mavomuurhuizen.nl

Contact

Directeur:
s.berk@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider brugklas:
i.van.gessel@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 2 en 3:
k.siersma@mavomuurhuizen.nl

Afdelingsleider mavo 4 en havo 4 en 5:
h.de.klerck@mavomuurhuizen.nl