Ouderbijdrage

Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal en niet alleen binnen school. Door bepaalde activiteiten leren leerlingen hoe wat ze op school leren in de praktijk zichtbaar is. Daarom organiseren we bepaalde activiteiten en excursies. Zo maken leerlingen kennis met de wereld om hen heen. Naast de verbinding tussen ons onderwijs op school en de wereld vinden we het belangrijk dat leerlingen breed kennis maken met kunst, cultuur en verschillende sporten. Aan die activiteiten zijn vaak kosten verbonden, bijvoorbeeld voor de toegang van een museum of de dierentuin. Om deze activiteiten uit te kunnen voeren vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. We houden deze bijdrage voor u zo laag mogelijk. U kunt bepalen of u deze bijdrage kunt en wilt betalen. Daar is geen consequentie aan verbonden.

Het kan bij bepaalde activiteiten wel zijn dat als te weinig ouders een bijdrage betalen, we helaas de activiteit niet plaats kunnen laten vinden. We begrijpen het uiteraard ook als u niet het hele bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage kunt betalen. U kunt dan ook aangeven welk bedrag u wel kunt of wilt betalen. Er is uiteraard ook een betaling in termijnen mogelijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur voor de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt hierop aangeven voor welke activiteiten u een vrijwillige bijdrage wilt betalen en of u wilt betalen in termijnen.

Mocht u graag in vertrouwen willen spreken met iemand van de financiële administratie dan is dat uiteraard mogelijk. De contactgegevens staan in de factuur vermeld. U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld in uw gemeente. Stichting Leergeld biedt ondersteuning aan huishoudens met gebrek aan financiële middelen bij het betalen van onder andere schoolkosten.

Klik hier voor het overzicht van alle kosten. Op dit overzicht is aangegeven welke kosten onder de vrijwillige bijdrage vallen en welke kosten niet.