Ouderbijdrage

We vinden in principe dat onderwijs kosteloos zou moeten zijn. Dat geldt ook zeker voor het onderwijs dat wij bieden aan de leerlingen en hoe we ervoor zorgen dat leerlingen bij ons hun diploma halen. Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal en niet alleen binnen school. Door bepaalde activiteiten leren leerlingen hoe, wat ze op school leren, in de praktijk zichtbaar wordt. Daarom organiseren we activiteiten, excursies, kampen en werkweken naast de reguliere lessen op school. Zodat leerlingen kennis maken met de wereld om hen heen en zodat we de verbinding leggen tussen wat je op school leert en de maatschappij en de wereld. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen kennis maken met kunst, cultuur en verschillende sporten. Aan die activiteiten zijn vaak kosten verbonden, bijvoorbeeld voor de toegang van een museum of de dierentuin. We houden deze kosten zo laag mogelijk maar het is niet mogelijk om deze
allemaal als school zelf te dragen. Wanneer we geen ouderbijdrage vragen kunnen we veel activiteiten niet meer ondernemen.

We vragen dus voor een aantal activiteiten een (vrijwillige) bijdrage. U kunt bepalen of u deze bijdrage kunt en wilt betalen. Daar is geen consequentie aan verbonden. Als u niet het hele bedrag van de ouderbijdrage kunt betalen, kunt u ook een deel van het bedrag betalen. U kunt dat zelf aangeven, wanneer u de factuur ontvangt. Er is uiteraard ook een betaling in termijnen mogelijk.

U kunt ook in vertrouwen spreken met ons hoofd financiën. Zij is bereikbaar via het nummer van school. Mocht u graag in vertrouwen willen spreken met iemand van de financiële administratie dan is dat uiteraard mogelijk. De contactgegevens staan in de factuur vermeld. Hieronder vindt u het overzicht van de ouderbijdrage zoals deze voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld.

 

Klik hier voor het overzicht van alle kosten. Op dit overzicht is aangegeven welke kosten onder de vrijwillige bijdrage vallen en welke kosten niet.