Ouderraad

Mavo Muurhuizen heeft een actieve ouderraad waarin ouders van alle leerjaren zitten. Drie tot vier keer per jaar komt de raad bijeen om de gang van zaken op school te bespreken. Ze vormt een klankbord voor vernieuwingen op de locatie en ze is een aanspreekpunt voor ouders.

Op de bijeenkomsten komen er allerlei zaken aan bod zoals: veiligheid, rapportage, lesuitval, kerst-/paasacties en buitenschoolse activiteiten.

Wanneer u belangstelling heeft om van deze raad deel uit te maken kunt u zich voor informatie wenden tot de school.

Naast de ouderraad is er ook een groep ouders die actief is op het mediaplein. Zij houden toezicht en helpen leerlingen met hun opdrachten (zie leerling-begeleiding/mediaplein).

Heeft u vragen of opmerkingen die u graag aan de ouderraad wilt stellen, dan kunt u dit laten weten middels de mailbox van de ouderraad: ouderraadmh@mavomuurhuizen.nl.  De ouderraad zal uw vraag of opmerking bespreken in de eerstvolgende bijeenkomst van de ouderraad en u daarna een reactie doen toekomen.

Wanneer het dringende zaken betreft die een snel antwoord vereisen, kunt u beter uw vraag voorleggen aan de directie van de school.