Overgangsnormen onderbouw

Een 5,5 of hoger wordt gezien als een voldoende. Een cijfer lager dan een 4,5, telt als 2 onvoldoendes. Alle vakken tellen mee voor de bevordering.

  • Engels en Nederlands staan voldoende. Als één van deze -of beide- vakken onvoldoende staat, dan wordt een leerling besproken in de rapportvergadering. De docenten bespreken de redenen waarom een leerling een onvoldoende heeft gescoord. Als de docenten bepalen dat een leerling toch voldoende capaciteiten heeft om over te gaan, dan zullen zij hierover de afdelingsleider adviseren. Deze kan een leerling alsnog bevorderen.
  • Als een leerling voor 2 vakken een onvoldoende heeft gescoord, dan zal hij of zij in principe niet worden bevorderd. Deze leerlingen worden besproken in de rapportvergadering. De docenten bespreken de redenen waarom een leerling een onvoldoende heeft gescoord. Als de docenten bepalen dat een leerling toch voldoende capaciteiten heeft om over te gaan, dan zullen zij hierover de afdelingsleider adviseren. Deze kan een leerling alsnog bevorderen. Dit zijn vooral leerlingen die twee onvoldoendes hebben gescoord en waarvan verwacht wordt dat zij het volgende leerjaar aan kunnen.
  • Bevordering van leerlingen met drie onvoldoendes is niet mogelijk.
  • Op grond van de resultaten en andere kennis die de school over de leerling verkregen heeft, zal bij het niet bevorderen van een leerling een uitspraak worden gedaan over de verdere mogelijkheden van deze leerling binnen de Theoretische Leerweg of de Gemengde Leerweg Zorg en Welzijn. Als school geen perspectief bij de leerling ziet voor de Theoretische Leerweg of Gemengde Leerweg Zorg en Welzijn, dan zal school bindend verwijzen naar een passende leerweg. In de meeste gevallen zal dit een verwijzing naar een VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg zijn.

In leerjaar 1 kan een leerling niet doubleren en zal deze wanneer hij/zij niet te bevorderen is, uitstromen naar een VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg.