Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen op Mavo Muurhuizen zijn mevrouw Van Steenoven, mevrouw Elsendoorn en mevrouw Van Ginkel. Ze werken volgens de Klachtenregeling zoals deze is vastgelegd voor het Meridiaan College. Zij zijn zowel op school als thuis te bereiken. Hun e-mailadressen zijn:

t.elsendoorn@mavomuurhuizen.nl

h.van.ginkel@mavomuurhuizen.nl

Contact vertrouwenspersoon:

mevrouw T. Elsendoorn
t.elsendoorn@mavomuurhuizen.nl

mevrouw H. van Ginkel
h.van.ginkel@mavomuurhuizen.nl