Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen op Mavo Muurhuizen zijn mevrouw Elsendoorn en de heer Lustenhouwer. Ze werken volgens de Klachtenregeling zoals deze is vastgelegd voor het Meridiaan College. Zij zijn zowel op school als thuis te bereiken.

Regeling interne vertrouwenspersoon, maart 2022

Informatie over vertrouwenspersonen, maart 2022

Informatie over klachten

Contact vertrouwenspersoon:

mevrouw T. Elsendoorn
t.elsendoorn@mavomuurhuizen.nl

de heer J. Lustenhouwer
j.lustenhouwer@mavomuurhuizen.nl