Verzuim

Mavo Muurhuizen doet er alles aan om het verzuim van leerlingen zo beperkt mogelijk te houden. Het grip houden op verzuim vraagt een goede samenwerking met u, de ouder/verzorger.

Ziek-en betermeldingen en ook kortdurende absentie
Het melden van kortdurende absentie (zoals artsenbezoek, orthodontist en dergelijke) en ziek- en betermeldingen kunt u doorgeven via de formulieren “absentiemelding” en “betermelding” op onze website. Deze vindt u onder “Mijn Muurhuizen” onder het kopje “Ouders”. Het kan ook via deze links:

Gedurende de schooldag ziek naar huis
De leerling meldt zicht altijd af bij de verzuimcoördinator voordat hij/zij naar huis gaat. In overleg met u krijgt de leerling toestemming om naar huis te gaan. De verzuimcoördinator/administratie wordt gebeld als leerling veilig thuis gekomen is.

Verlof:
Verlof (bijvoorbeeld vanwege bruiloft, suikerfeest en dergelijke) dient uiterlijk twee weken voor het beoogde verlof aangevraagd te worden. U kunt verlof aanvragen met een e-mail of een briefje voorzien van uw handtekening. Het briefje mag afgegeven worden aan de verzuimcoördinator of rechtstreeks gegeven of gemaild aan de afdelingsleider. Alleen als de verlofaanvraag aan de wettelijke regels voldoet kunnen we deze toekennen. De afdelingsleider laat weten of het verlof toegekend zal worden.

Te laat komen:
Na drie te laat meldingen start onze procedure. Deze begint ermee dat leerlingen zich om kwart voor acht ’s morgens op school moeten melden bij de conciërge. Ook als een leerling het eerste en/of het tweede uur vrij heeft, blijft deze meldtijd staan.

Ongeoorloofde absentie:
Als een leerling zonder melding afwezig is, beschouwen we dit als spijbelen. Daar staat een sanctie op. Uw kind zal dan de tijd dubbel in moeten halen. Mocht er toch een reden zijn dan verwachten we dat u die reden zelf alsnog aan ons doorgeeft.

Ziektebegeleiding:
We vinden het belangrijk om het ziekteverzuim goed te monitoren. Dit doen we omdat blijkt dat dit schooluitval door ziekte kan terugdringen. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan uitzieken alleen. Wij werken hierin samen met de GGD. Na vijf ziekmeldingen of eerder als daar aanleiding voor is wordt een leerling besproken in ons zorgoverleg. We zullen dan nagaan of extra hulp nodig is. Vanzelfsprekend hebben we daarover contact met de ouders/ verzorgers. Het protocol ziektebegeleiding vindt u onze website.

Contact:
In Magister kunt u alle registraties terugvinden. Wij willen u vragen om hier regelmatig naar te kijken. Mocht daar iets niet in kloppen dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Ook kunt u uw adres- en telefoongegevens checken. Ook daarvoor geldt dat we eventuele wijzigingen graag van u vernemen.

Contactpersoon:

Mevrouw T. Hop
absentie@mavomuurhuizen.nl