Waar staat Muurhuizen voor?

Muurhuizen: meer waarde!
Op MAVO Muurhuizen staat de leerling centraal. MAVO Muurhuizen wil een toegevoegde waarde hebben in de ontwikkeling van de leerling. Het ervaren en betrokken team van de Muurhuizen houdt rekening met de individuele behoeftes van de leerlingen. Met onze lessen en begeleiding helpen we de leerling op weg naar het diploma. Ook bereiden we TL-leerlingen goed voor op een goede start in het MBO of in Havo 4.

Binnen MAVO Muurhuizen staan we voor: Goede resultaten!
Al jaren achtereen hebben wij goede eindexamenresultaten. We hebben niet alleen een groot slagingspercentage maar ook hoge gemiddelde eindexamencijfers. Wij dagen leerlingen uit om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Vier ochtenden per week start de schooldag met eenzogenaamd I-uur (informatie-uur). Leerlingen uit alle leerjaren kunnen hier gebruik van maken voor extra ondersteuning of extra uitdaging. Mocht het even tegen zitte,n dan kunnen de leerlingen gebruik maken van het herkansingssysteem.

Samen verantwoordelijk
Door als school goed samen te werken met de ouders, kan de leerling een optimaal resultaat bereiken. Goede communicatie met thuis vinden we erg belangrijk.

Warmte en veiligheid
Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een kleinschalige omgeving waarin ze zich ‘gezien’ voelen. Muurhuizen heeft een veilig schoolklimaat waar respect voor elkaar en acceptatie belangrijke waarden zijn.