Onderwijs op Mavo Muurhuizen

Mavo Muurhuizen staat voor goede resultaten, uitgebreide leerlingbegeleiding en een warm en veilig schoolklimaat. We bieden de theoretische leerweg, gemengde leerweg (zorg en welzijn) en een havo-top. De school heeft veel aandacht en zorg voor de optimale ontplooiing van de individuele leerling.

Op Mavo Muurhuizen staat de leerling centraal. Wij willen een toegevoegde waarde hebben in de ontwikkeling van de leerling. De leerlingen en docenten op onze school zijn actief, betrokken en gemotiveerd. Wij dagen leerlingen uit om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen, wij houden rekening met de verschillen in leerlingen en gaan uit van relatie, competentie en autonomie. Een voorbeeld hiervan zijn onze i-uren. Vier keer in de week kunnen leerlingen naar een i-uur voor extra ondersteuning of extra uitdaging. Dit is een van onze manieren om te zorgen voor de optimale ontplooiing van de individuele leerling. Mocht het even tegenzitten dan kunnen leerlingen gebruik maken van ons herkansingssysteem.

Lesrooster

De leerlingen hebben op onze school lessen van 60 minuten. De inrichting van onze lessen is herkenbaar en duidelijk voor de leerlingen. In de lessen worden verschillende werkvormen toegepast die recht doen aan verschillende leerstijlen. We werken afwisselend uit een boek en met een laptop. Ook vinden wij het belangrijk om leerlingen in de vaklessen 21e eeuwse vaardigheden te leren, zoals media-wijsheid en samenwerken.

Respect

Mavo Muurhuizen heeft een warm en veilig schoolklimaat. Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een kleinschalige omgeving waarin ze zich gezien voelen. Respect voor elkaar en acceptatie zijn voor Mavo Muurhuizen belangrijke waarden.

Ook vinden wij de betrokkenheid van ouders belangrijk. Door als school goed samen te werken met de ouders, kan de leerling een optimaal resultaat bereiken.

Slagen doe je op Muurhuizen!

Al jaren achtereen hebben wij goede eindexamenresultaten. We hebben niet alleen een hoog slagingspercentage, maar ook hoge gemiddelde eindexamencijfers. Op Mavo Muurhuizen bieden wij de theoretische leerweg en de gemengde leerweg (zorg en welzijn). De leerlingen kunnen kiezen voor een 7e eindexamenvak. Ook kunnen leerlingen na vier jaar doorstromen naar onze havo-top.