Roken

Muurhuizen is een rookvrije school. Dit past bij ons beleid van een gezonde school. We geloven erin dat een goed voorbeeld helpt om een gezondere leefstijl te ontwikkelen en dat het leerlingen helpt om daarover na te denken.
 

In de bovenbouw mogen leerlingen die daar goed mee omgaan tijdens de pauzes van ons schoolplein. Dat betekent dat sommige leerlingen daarbij de kans hebben om dan te gaan roken, dit kunnen we niet voorkomen.

 

Omdat we uitgaan van de voorbeeldfunctie, zullen leerlingen niet in het zicht van de school mogen roken. Er zal ook geen gedoogzone meer naast het schoolplein zijn. Dat betekent concreet dat er vanaf het schoolterrein geen rokende leerlingen te zien mogen zijn. Daarnaast willen we een goede buur zijn. Dus ook onze buren en de wijk mogen geen overlast van onze leerlingen hebben, niet vanwege roken, maar ook niet vanwege ander gedrag.

 

Leerlingen die zich niet aan deze regels kunnen houden, kunnen naar ons idee niet met de vrijheid omgaan die we ze willen bieden en zullen tijdens de pauze op school moeten blijven.

 

We hopen dat jullie en u achter onze inzet staan om gezond gedrag te stimuleren.