Verkort rooster

26 september 2019

Dit schooljaar zijn er vier onderwijsontwikkelweken. In deze ontwikkelweken werken we met een verkort rooster van 45 minuten. Op deze manier is er in de middag extra tijd om met het hele team met onze onderwijsontwikkeling en -verbetering bezig te zijn. Deze weken zijn:

1 Week 42  14 t/m 18 oktober 2019
2 Week 3     13 t/m 17 januari 2020
3 Week 12   16 t/m 20 maart 2020
4 Week 23    1 t/m 5 juni 2020

De lestijden zijn: