Verlof

Verlof (bijvoorbeeld vanwege bruiloft, suikerfeest en dergelijke) dient uiterlijk twee weken voor het beoogde verlof aangevraagd te worden. U kunt verlof aanvragen met een mail en/of briefje voorzien van uw handtekening. De brief en/of mail moet gericht zijn aan de afdelingsleider. Alleen als de verlofaanvraag aan de wettelijke regels voldoet kunnen we deze toekennen. De afdelingsleider laat weten of het verlof toegekend zal worden.