Aanmeldingsprocedure brugklas

Op de website www.vanbasisnaarbrug.nl. vindt je de aanmeldingsprocedure voor de overstap van de basisschool naar de middelbare school.  

Muurhuizen heeft plaats voor zeven brugklassen. De afgelopen jaren was er altijd voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school. We houden ons aan procedureafspraken binnen Amersfoort. Die verlangen van ons dat we vermelden wat er gebeurt als er toch een uitzonderlijk aantal leerlingen aangemeld zou worden. In dat geval is loting namelijk verplicht.

Om alles goed te laten verlopen worden in die situatie de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar.
  • Vanuit Meerscholen wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dit houdt in dat er in geval van uitloting op één van de vestigingen van Meerscholen een plek op één van de andere vestigingen van het Meerscholen zal worden aangeboden.

De procedure aanmelding en inschrijving van Meerscholen vindt u binnenkort hier.

Contact

    Coördinator aanname
    Muriel van Burgsteden
m.van.burgsteden@mavomuurhuizen.nl