Loopbaanontwikkeling en -begeleiding

De LOB-coördinatoren (Loopbaan, Oriëntatie, Begeleiding) begeleiden, in samenwerking met de mentor, de leerlingen in de beroepskeuze en vervolgopleiding. De keuzebegeleiding wordt in eerste instantie verzorgd door de mentor. Daarbij is het doel dat de leerling bewust wordt van zijn / haar vaardigheden en kwaliteiten om zo tot een goede vervolgkeuze te kunnen komen door middel van portfoliogesprekken met de leerling, ouders en de mentor. Mochten leerlingen er niet uit kunnen komen, dan kan de LOB- coördinator helpen met het maken van een keuze.

Contact

   Decaan MAVO
   Mevrouw D. Wielens
decaan@mavomuurhuizen.nl

    Decaan HAVO
    Mevrouw L. van Viegen
l.van.viegen@mavomuurhuizen.nl